“Missions, Values and Ways” là triết lý mà mọi thành viên Công ty chúng tôi thực hiện.

 

 

I/ Sứ mệnh của chúng tôi

 

1/. Chúng tôi đơn giản hóa công việc kinh doanh của các khách hàng của chúng tôi.

 

2/. Chúng tôi làm cho khách hàng, nhân viên, các đối tác thành công.

 

3/. Chúng tôi tích cực làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

 

 

II/ Giá trị của chúng tôi

 

1/. Con người: chúng tôi đề cao vai trò của nhân viên, đa dạng môi trường làm việc và trong suy nghĩ của chúng tôi.

 

2/. Dịch vụ: chúng tôi đặt khách hàng ở vị trí trung tâm của mọi việc chúng tôi làm.

 

3/. Sự cải tiến: chúng tôi ứng dụng công nghệ để cải tiến cách mà chúng tôi làm việc và sống.

 

4/. Sự liêm chính: chúng tôi quản lý công việc, tài chính và dịch vụ với sự trung thực, hiệu quả và tin cậy.

 

5/. Trách nhiệm: chúng tôi bảo vệ môi trường an toàn và khỏe mạnh cho cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và sinh sống.

 

6/. Sự trung thành: chúng tôi hoạt động vì sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên và khách hàng ở mọi điều chúng tôi làm.

 

7/. Sự an toàn: chúng tôi đảm bảo sự an toàn để bảo vệ nhân viên, khách hàng, tài sản của công ty.

 

 

III/ Phương pháp của chúng tôi

 

Đối với khách hàng:

 

1/. Chúng tôi kiên định phát triển và cung ứng dịch vụ nhằm mang đến hài lòng mà khách hàng mong muốn.

 

2/. Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

3/. Chúng tôi cung cấp thông tin mà khách hàng cần kịp thời.

 

4/. Chúng tôi rõ ràng và chính xác khi thực hiện công việc, giải thích thông tin và khi đề xuất các giải pháp cho khách hàng.

 

5/. Chúng tôi chân thành và kịp thời tiếp thu ý kiến phàn nàn của khách hàng.

 

6/. Chúng tôi nghiêm túc xem xét ý kiến phản hồi của khách hàng và sử dụng các ý kiến này để cải tiến và phát triển các dịch vụ của chúng tôi.

 

 

Đối với đối tác:

 

1/. Chúng tôi chọn đối tác, nhà cung cấp dựa trên sự tôn trọng của họ về quyền con người, sự tôn trọng luật pháp, bảo vệ môi trường và xem xét chất lượng và giá của họ.

 

2/. Chúng tôi tôn trọng các đối tác mà chia sẻ với chúng tôi mục tiêu, và cùng làm việc với chúng tôi để mang lại sữ phát triển bền vững.

 

 

Đối với nhân viên:

 

1/. Chúng tôi tôn trọng tính cách, sự sáng tạo của nhân viên tại nơi làm việc.

 

2/. Chúng tôi không chấp nhận sự phân biệt đối xử về tuổi, giới tính, tôn giáo, tình trạng sức khỏe.

 

3/. Chúng tôi cùng làm việc với nhân sự để phát huy hết khả năng của chúng tôi trong công việc.

 

4/. Chúng tôi thực hiện đánh công bằng về năng lực của nhân viên.

 

5/. Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh cho nhân viên.

 

 

Đối với xã hội:

 

1/. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và tôn trọng lịch sử, văn hóa, phong tục, tôn giáo ở nơi chúng tôi làm việc.

 

2/. Chúng tôi tuân thủ luật pháp quốc tế.

 

 

 

Danh mục dịch vụ

Công bố mỹ phẩm

------------------------------------------------

Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

------------------------------------------------

Công bố chất lượng thực phẩm

------------------------------------------------

Xin cấp chứng nhận VSATTP

------------------------------------------------

Quảng cáo thực phẩm

------------------------------------------------

Dịch vụ khai hải quan

------------------------------------------------

Nhập khẩu ô tô

------------------------------------------------

Xin cấp thẻ Apec

------------------------------------------------

Đăng ký khuyến mại

------------------------------------------------

Văn bản pháp luật

 

Quảng cáo

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:

208,670

Đang online: 2

© HoangKhanh Co.,Ltd